Budżet Obywatelski Powiatu Toruńskiego

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu Powiatu Toruńskiego, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 250 tys. złotych, w tym:

- na realizację projektów w puli lokalnej - 120 000 zł,

- na realizację projektów w puli powiatowej - 130 000 zł.

.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu powiatu. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój powiatu!

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec powiatu. W przypadku gdy wnioskodawca jest osobą małoletnią, która w chwili rozpoczęcia realizacji projektu nie ukończyła 18. roku życia realizatorem projektu jest rodzic/opiekun prawny lub osoba przez niego wskazana zgodnie z oświadczeniem złożonym w formularzu zgłoszenia projektu.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt.
Dowiedz się, jak zgłosić projekt

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Dlaczego warto angażować się
w życie Twojego miasta?

Ty i Twoi sąsiedzi, przyjaciele możecie zmieniać swoje otoczenie dzięki idei Budżetu Obywatelskiego.
Wspólnie możecie realizować własne pomysły aby tworzyć miasto marzeń.

Przykładowe działania

realizowane z budżetu obywatelskiego

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Harmonogram

Kampania
informacyjno-edukacyjna

od 17.08.2021

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

od 30.08.2021 do 27.09.2021

Weryfikacja i opiniowanie
zgłoszonych projektów

od 28.09.2021 do 22.10.2021

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

do 19.11.2021

Głosowanie

Od 19.11.2021
do 13.12.2021

Oficjalne
ogłoszenie wyników

do 15.12.2021

Sprawdź, który projekt wygrał

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski