projekt nr 24

24. Strażak ratownik


Opis projektu

Organizacja szkolenia dla 16 strażaków z OSP z gminy Obrowo w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kurs zakończony egzaminem i uzyskaniem tytułu ratownika. Miejsce realizacji: Kawęczyn.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.WyszczególnienieRodzaj wydatku: zakup/usługaCena brutto
jednostki w PLN
IlośćŁączny koszt
1Szacunkowy koszt realizacji z BOusługa10000110 000 zł